Skötsel av islandshästar

Islandshästen är en tålig och tuff hästras, men trots det kräver den självklart viss omvårdnad och skötsel från sina ägare för att må bra. Förutom de grundläggande behov som varje häst har, finns det också vissa specialbehov som gäller just islandshästar, som är viktiga att känna till om man funderar på att köpa en islandshäst.

Det kanske viktigaste av dessa behov gäller den sjukdomsrisk som är specifik för islandshästar. Eftersom import av hästar till Island har varit förbjuden sedan år 930, har islandshästarna varit isolerade på Island i mer än 1000 år. Denna lag är så noggrann att islandshästar som har lämnat Island inte får komma tillbaka till ön. Detta har gjort att hästarna på Island har varit skyddade från en rad sjukdomar som är vanliga bland hästar i resten av världen, vilket innebär att de inte har något immunförsvar uppbyggt mot dessa sjukdomar. När man importerar en häst till Sverige från Island bör man därför hålla hästen isolerad och skyddad under en period efter införseln, så att hästens immunförsvar får en chans att vänja sig vid de nya omgivningarna och bakterierna. En vanlig åkomma som drabbar islandshästar som importerats till andra länder är eksem, som man tror är en reaktion på svidknott. Det är vanligast att eksemet uppträder på sommaren. Därför får man som ny ägare till en islandshäst vara extra uppmärksam på hästens hud under den första tiden, och gärna använda ett heltäckande täcke för att skydda hästen om sommaren.

Något annat som är speciellt med just islandshästar är deras man och svans, som är mycket tjock och grov. Alla hästar kräver skötsel av manen och svansen i någon mån, men hos islandshästar är det särskilt viktigt att borsta igenom dem regelbundet. Annars finns risk att håret i manen och svansen tovar ihop sig så illa att det bildas dreadlocks.

Islandshästar har också en mycket tjock vinterpäls, som gör att de tål kyla väl och klarar av att gå utomhus även på vintern. Lösdrift året runt (även om det är vanligast på sommaren) medför en rad fördelar för hästen, till exempel att den får utrymme att röra sig i sina naturliga gångarter, kan rätta in sig i sitt naturliga flockbeteende och blir starkare i och med att den får motion även när den inte rids. En islandshäst kan med fördel hållas ute på lösdrift även vintertid, eftersom den enligt Jordbruksverkets regler får vistas utomhus mer än 16 timmar per dygn. Förutsättningen är dock att hästen har tillgång till en ligghall, där den kan söka skydd från väder och vind när den vill. Skulle man behöva bygga till en ligghall till sin inhägnad, hittar man allt man behöver, till exempel knoppar till dörrar och skåp, på Byggmax.se.

Har man allt detta i åtanke kommer man att få en glad och pigg islandshäst som kommer att tölta så mycket man vill.