Bygg en ligghall åt din häst

Hästar mår bra av att vistas utomhus och röra sig fritt i en stor inhägnad. Det gör bland annat att de kan beta och gå i sina naturliga gångarter. Hästar bör därför dagligen ges möjlighet till detta, och under sommarhalvåret är det inte något problem att ha hästarna utomhus i princip dygnet runt om man skulle vilja.

Även under vinterhalvåret går det bra att ha hästar ute betydligt längre än man kanske skulle kunna tro – Jordbruksverkets regleringar säger att en häst får vara ute som mest 16 timmar per dygn under ”den kalla årstiden”. Det definieras vidare som den tid då betestillväxt inte sker. Vissa hästraser, som islandshästar, kan hållas ute ännu längre än så på vintern, men då måste de ha tillgång till en ligghall i inhägnaden. En ligghall är helt enkelt en byggnad där hästen kan söka skydd från väder och vind, och där det finns en torr plats för den att lägga sig ned. Det kan med andra ord vara värt att bygga en ligghall i inhägnaden även om man inte har tänkt ha hästen ute på vintern, eftersom det ökar hästens trivsel markant.

Innan man sätter igång och bygger eller köper material (vilket man till exempel kan göra hos Skånska byggvaror) är det dock viktigt att man genomför en så kallad förprövning hos länsstyrelsen. En förprövning måste alltid göras när man planerar att bygga någon typ av hägn eller förvaringsutrymmen för djur, och innebär att länsstyrelsen går igenom de specifikationer man har för byggnationen och kontrollerar att den uppfyller alla krav gällande storlek, liggytor, klimat och luftkvalitet, utfodringsanordningar och annat som är relevant för den typen av byggnad. När förprövningen är avklarad kan man med andra ord vara säker på att ens hästar kommer att ha det bra i ligghallen.

rhea