Att bygga stall

Oavsett om du vill ha en eller flera hästar måste du ha någonstans att stalla upp dem. Att bara ha en lösdrift räcker inte. Du behöver minst en box per häst om de skulle bli sjuka, om vädret blir dåligt eller om hästarna måste skyddas från sol, raketer på nyår eller liknande. Men att bygga ett stall är inte helt enkelt.

Rätt material för stallet

När du ska bygga ett stall går det åt en hel del material. Hos Buildor kan du smidigt beställa det du behöver och få det levererat direkt. Det är dock viktigt att du väljer material som verkligen passar i ett stall. Som golv kan ett gjutet betonggolv vara bra om det täcks med gummimatta och rikligt med strö. Väggarna i stallet måste vara tåliga och det är viktigt att tänka på att hästen kan få upp en ordentlig kraft i en spark. Väljer du träväggar måste du alltså se till att de klarar av en sådan behandling.

Regler stallbyggnaden ska uppfylla

Hos jordbruksverket går det att läsa mer om exakt vilka regler en stallbyggnad för hästar ska uppfylla. Det finns till exempel vissa mått som måste följas för att stallet ska kunna bli godkänt. Det får inte heller byggas några så kallade spiltor där hästarna står uppbundna under större delen av dygnet. En skötselspilta är dock godkänd. I den får hästen vara uppbunden om den behandlas för skador, eller när den sköts om i form av daglig ryktning, tvätt med mera. Det finns också regler för hur belysningen ska se ut. Hästen ska inte kunna nå ljuskällorna men det måste gå att undersöka hästen i samband med skador och kontroller.

Bränder och andra faror

Man kan inte komma ifrån att det finns en hel del faror förknippade med stall. En sådan är risken för brand och för att den risken ska minska finns det regler och rekommendationer för foderförvaring, användning av eld, rökning och mycket annat i närheten av stallet. I dag får man till exempel inte förvara mer än maximalt några dagars förbrukning av hö och spån i samma byggnad som stallet. Det beror på att både hösilage, annat stråfoder och spån kan bilda värme när det lagras och det kan rent av starta upp en brand.

Hagar och annat

Intill stallet bör du också se till att det finns minst en bra hage med pålitligt staket. Om en brand eller annan fara skulle skapas i stallet kan du då snabbt släppa ut hästarna. Om hagen ligger nära underlättar det också den dagliga skötseln av stallet. Om det inte finns en naturlig vattenkälla i hagen behöver du inte heller bära hinkar så långt om hagen ligger i närheten av stallet och vattenslangen eller kranen.

Inlägget postades i Okategoriserade. Skapa ett bokmärke för länken.
rhea