Starta och driv en ridskola

Det finns många som gillar hästar och ridning. Det är dock inte alla som kan rida, eller som har möjlighet att äga en egen häst. Då kan ett alternativ vara att gå på en ridskola. De finns på flera orter i Sverige men inte på alla. Om man har möjlighet kan man själv starta och driva en ridskola. Det krävs dock en hel del för att starta upp en ridskola. Det är mycket arbete med den och en hel del utgifter som måste lösas innan ridskolan kan gå med vinst.

Vad måste man kunna?

När man ska starta och driva en ridskola måste man självklart kunna en del om hästar och ridning. Om man ska anställa en ridlärare behöver man inte ha de utbildningarna själv, även om det kan vara en rejält stor fördel. Det krävs dock att man har en del hästkunskap. Det skadar inte heller att ha kunskap inom ekonomi, utfodring och liknande. Dessutom är det alltid bra att kunna hjärt-lungräddning, att veta hur man använder en hjärtstartare med mera. I ett stall kan olyckor hända och då gäller det att man vet hur man ska agera.

Inkomster och utgifter

Att driva en ridskola är förknippat med både inkomster och utgifter. När man ska starta upp ridskolan går det åt en hel del pengar för att ordna lokaler, bygga stall, köpa hästar och anställa personal. Med ett företagslån från Qred.com kan man täcka upp för en del av utgifterna och man slipper stressa på samma sätt när företaget väl drar igång.

Men vilka är de utgifter som löper med under tiden ridskolan drivs? Har man ett lån ska det självklart betalas under tiden som krävs. Har man lokalhyra ska även den betalas. Hästarna köps ofta kontant men det betyder inte att de är gratis sedan. De ska ha foder, vatten, och hagar. Det måste finnas el i stallet och dessutom värme. Veterinär och hovslagare behöver ofta kallas ut ett par gånger om året och där kan kostnaderna snabbt skena iväg.

De inkomster som kommer till ridskolan består av ridlektioner, medlemsavgifter och olika typer av bidrag.

En arbetsdag

En arbetsdag på en ridskola börjar tidigt. Hästarna ska fodras, kollas över och släppas ut. De kan sedan gå ute ett bra tag. Man måste sedan kolla igenom lektionsplaneringen, se om några elever är sjuka och så vidare. Det blir helt enkelt en hel del pappersarbete att göra innan hästarna kan släppas in framåt lunchtid. Dessutom ska man hinna mocka alla hästars boxar och spiltor. På eftermiddagen kommer ofta de första eleverna och de brukar hjälpas åt med att rykta och göra iordning hästarna inför lektionerna. Ibland ska någon häst till veterinären. Vanligen slutar inte de sena lektionerna förrän omkring klockan 21 eller senare. Att arbeta som ridlärare innebär alltså tidiga morgnar och sena kvällar, året runt.

rhea